+40 727305458 WhatsApp

Terenuri Arad I teren-arda.ro

Cauta

Our Blog

Legea nr. 247 din 2005 – legile proprietăţii

Adaugat la ianuarie 31, 2014 de arimob in Informatii utile

Legea nr. 247 din 2005 – legile proprietăţii

SUMARUL
Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
TITLUL I Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata
TITLUL II Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002
TITLUL III Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004
TITLUL IV Modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
TITLUL V Modificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
TITLUL VI Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
TITLUL VII Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
TITLUL VIII Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
TITLUL IX Modificarea Codului penal
TITLUL X Circulatia juridica a terenurilor
TITLUL XI Renta viagera Agricola
TITLUL XII Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare
TITLUL XIII Accelerarea judecatilor în materia restituirii proprietatilor funciare
TITLUL XIV Dispozitii tranzitorii
TITLUL XV Modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
TITLUL XVI Modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
TITLUL XVII Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistratilor


0 comments

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.